Veel gestelde vragen (F.A.Q.)

Praktische vragen

Welk adres moet ik invoeren in mijn navigatiesysteem?

Het is van belang om de knop zandwegen accepteren aan te klikken. Adres is Hellekampsweg 9 te Winterswijk-Miste sommige systemen zullen Winterswijk-Woold vermelden ook dit is correct. Hou er rekening mee dat het mobiele netwerkbereik niet optimaal is.

Waar moet ik naar binnen?

Als je het erf op komt rijden zie je recht voor je boerderij “t Haken”. De ingang van de praktijkruimte bevind zich aan de voorzijde van het huis en is aangegeven met een bordje.

Ik kom met de auto waar kan ik parkeren?

Op het erf is voldoende (gratis) parkeerruimte aanwezig.

Ik ben bang voor grote (herders)honden, is dat een probleem?

Nee, als je aangeeft bang te zijn voor de hond dan zorg ik ervoor dat ze vast zit.  Ditzelfde geldt ook voor de aanwezige katten.

Ik ben afhankelijk van het openbaar vervoer, kan ik dan bij jouw praktijk komen?

Het dichtstbijzijnde treinstation is Winterswijk. Het is vanaf daar nog te ver om te lopen, maar we kunnen gewoon een tijd afspreken dat ik je van het station haal.

Is er een wachtruimte aanwezig?

Ja, er is een wachtruimte aanwezig met zitruimte voor maximaal 3 personen. Mocht je als familielid of vriend(in) willen wachten, zorg ik voor een lekker kopje koffie, thee of water en liggen er tijdschriften om te lezen.

Is er iets te doen terwijl ik wacht op de afspraak van mijn familielid / vriend(in)?

Mocht je als familielid of vriend(in) willen wachten, zorg ik voor een lekker kopje koffie, thee of water en liggen er tijdschriften om te lezen. Daarnaast is het mogelijk om lekker een stuk te wandelen in de mooie, rustige, groene omgeving. Mocht je liever een kopje koffie gaan drinken kan ik Theekeet of Berenschot’s Watermolen, beide in Winterswijk, van harte aanraden.

Is er een toilet aanwezig?

Ja, er is een toilet.

Ik wil niet dat iemand ziet dat ik bij jou kom voor hulp, hoe zit het met de privacy?

De rustig gelegen praktijkruimte biedt veel privacy en wordt omringd door prachtige landelijke natuur in de Achterhoek. De buren wonen op afstand van de praktijkruimte hebben geen inkijk en kunnen niet zien wie er binnen zit.

Hoe zit het met geheimhouding, is mijn verhaal wel veilig?

Ik weet dat hulp vragen echt doodeng kan zijn, daarom zou ik nooit jouw vertrouwen beschamen wanneer je met je verhaal bij mij komt. Daarnaast heb ik mij binnen mijn beroepsgroep ook wettelijk gezien te houden aan de officiële geheimhoudingsplicht. Dus, je verhaal is echt helemaal veilig bij mij.

Ik zou graag telefonisch in contact komen, kan dat?

Dat kan zeker! Ik zal niet altijd meteen de telefoon opnemen als je belt, bijvoorbeeld wanneer ik in gesprek zit of simpelweg een vrije dag heb. Mocht het niet uitkomen, dan hoor je dit van mij. Het is ook mogelijk om een bel- of Skypeafspraak in te plannen, op een moment dat ons beide schikt.

Ik wil mijn verhaal liever niet per mail of telefonisch doen, is dat een probleem?

Dat is zeker geen probleem. Vaak hoor ik al wel wat grote lijnen van wat er speelt per telefoon, Skype of mail, maar dit hoeft niet. Wanneer het voor jou prettig is om je verhaal in een gesprek toe te lichten, plannen we gewoon meteen een eerste afspraak in.

Ik durf niet alleen te komen, mag ik iemand meenemen?

Ja, je mag iedereen meenemen die er voor kan zorgen dat jij meer op je gemak bent. Graag hoor ik wel even van te voren met hoeveel personen ik je kan verwachten, puur praktisch i.v.m. het aantal stoelen.

Bewust (B)uiten

Waar komt de naam Bewust (B)uiten vandaan?

Deze naam heb ik bedacht om dat ik van mening ben dat het gezond is voor iedereen om bewust te zijn van de emoties en gevoelens die er spelen. Daarnaast is het belangrijk om een manier te vinden om deze te uiten. Dit kan allerlei manieren en is voor iedereen anders. Als ze maar naar buiten komen.

Sinds wanneer bestaat Coachingspraktijk Bewust (B)uiten?

Coachingspraktijk Bewust (B)uiten is gestart per 1 mei 2018

Wat voor klanten komen er bij Bewust (B)uiten?

Klanten van Bewust (B)uiten zijn:

 • Moeders van één of meerdere kinderen met een ziekte, beperking of andere problematiek
 • Moeders die met veel liefde en inzet het gezin draaiende houden en zichzelf daarbij wegcijferen. Ze voelt zich bij tijd en wijle eenzaam en voelt zich onbegrepen
 • Moeders die het beste wil voor al haar kinderen, maar gewild of ongewild krijgt het zorgkind de meeste aandacht. Hierdoor zit ze in een permanente spagaat
 • Ook is er plek voor de broer(tjes) en zus(jes) van een gezin waarvan één of meerdere gezinsleden ziek, een beperkingen of andere problematiek hebben. De brussen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar kan ik begeleiden. Uitdrukkelijk gekozen voor deze leeftijdsgrens omdat er bij jongvolwassenen (adolescenten) andere levenfase ontwikkelingen zijn.
 • Als brus krijg je de zorgen en problemen van het zorgkind mee. Dit kan ervoor zorgen dat je je verdrietig, boos, onbegrepen en anders voelt. Vaak moet je uitleggen wat er met je broer(tje) of zus(je) aan de hand is. Soms snap jezelf ook niet wat er aan de hand is en waarom je de ene dag wel met ze kunt spelen en de volgende dag wordt je weggedrukt.

Mijn zorgkind is ouder dan 12 jaar is dat een probleem?

Nee, het maakt niet uit wat de leeftijd van het zorgkind is. Ik richt me op de gezinsleden er omheen.

Heb je ook werkervaring in de reguliere hulpverlening?

Ja zeker, ik heb van 1998 -2018 gewerkt bij de gemeente Oost Gelre. Ik heb in deze periode was is werkzaam als leerplichtambtenaar, medewerkster Welzijn, Onderwijs en Zorg en coördinator van het lokaal zorgnetwerk en als coördinator van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Wat voor opleidingsachtergrond heb je?

Ik heb na het behalen van mijn MEAO diploma, tijdens mijn werkzaamheden bij de overheid diverse opleidingen gevolgd, waaronder mijn HBO-diploma Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.

Vervolgens heb ik mijn verder gespecialiseerd en blijf ik mij continue verder door ontwikkelen, o.a. op het gebied van:

 • Basis en vervolgopleiding Kindercoaching
 • Autisme (o.a. Geef me de 5 en In to autisme)
 • ASS
 • PUUR hooggevoeligheid

Waarom heb je een praktijk speciaal voor moeders, broer(tjes) en zus(jes van een zorgkind?

Ik ben zelf ook een moeder (geweest) van een zorgkind met daarbij andere kinderen.

Ik sta dichtbij deze doelgroep en weet zelf nog als hoe het is om continue je aandacht te moeten verdelen. Ik wilde niemand te kort doen en vergat daarbij mijzelf en mijn gevoelens en emoties. Ik herken het intense verdriet, eenzaam en zorgen die vaak voor de buitenwereld nauwelijks zichtbaar zijn.

Ik geloof in het belang van moeders voor onze gezinnen en wereld, naar mijn mening zijn zij het fundament van het gezin. Ik zie ook hoe moeilijk vele van hen het hebben. Ik wil van betekenis zijn voor hen, zorgen voor een positieve ontwikkeling, zodat zij op hun manier de zorg voor het gezin weer aankunnen en daarbij ook zichzelf niet vergeten of verliezen.
Daarnaast zie ik ook de zorgen, verdriet en onbegrip bij de andere gezinsleden (brussen). Ze komen meestal op jonge leeftijd in aanraking met allerlei medische situaties. Merken de zorgen en angsten van hun ouders en nemen mantelzorgtaken op zich. Ze voelen zich bij tijd en wijle anders en onbegrepen door leeftijdsgenootjes. 

Ik zoek hulp voor en ben een man, wat kun je voor mij betekenen?

Ik kan me voorstellen dat je ook als vader/man worstelt met je gevoelens en emoties. Als je bereid bent om de vinger op de pijnlijke plek te leggen en je emoties en gevoelens te uiten, kan ik ook iets voor jouw beteken.
Ik ben er speciaal voor moeders en brussen, maar dat betekend niet dat ik niks voor mannen kan betekenen.

Er zijn veel verschillen in de ontwikkeling van jongens en meiden, mannen en vrouwen én er zijn overeenkomsten die voor ons allemaal van toepassing zijn. Het belangrijkste is dat er een “klik” is, daar komen we achter door in contact te komen per mail, telefoon of Skype. Mail naar karin(at)bewustbuiten.com om te ontdekken wat er voor jou mogelijk is.

Welke tarieven hanteert Bewust (B)uiten voor individuele coaching?

Het eerste telefonische- ,Skypesessie is GRATIS. Waarna bij een “klik” van beide kanten een voorstel wordt gedaan. Afhankelijk van vragen, wensen, vorm en duur, doe ik vervolgens een coachingsvoorstel voor een traject. Een traject kosten € 550,-- (exclusief 21 % BTW) bestaat uit 6 sessie van 1.5 uur. Bij de prijs zit inbegrepen: coachingsafspraken, materiaal, eventuele samenwerking met andere professionals. tussentijds mail- en/of telefonisch contact.

Mochten er andere wensen of vragen zijn kan er een coaching voorstel op maat worden gemaakt waarbij een uurtartief van € 55,00 (exclusief 21% BTW) wordt gerekend.

Wordt coaching vergoed?

Vergoedingen
In de meeste gevallen wordt coaching niet vergoed. Voor specifieke informatie over vergoedingen, kun je het beste contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Mogelijk kunt u de coachingskosten wel opvoeren bij je jaarlijkse aangifte bij de belasting.

Coaching kan soms wel betaald worden uit het Persoons Gebonden Budget (PGB). Neem contact op met het zorgloket van jouw gemeente of dit in jouw situatie van toepassing is.

Welke betalingsvoorwaarden heb je?

 • Bedragen zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeldt.
 • Facturatie gaat per post, voorafgaand aan de coaching. Je ontvangt een factuur per post die je via overboeking kunt betalen.  
 • Pinnen is niet mogelijk in de praktijk.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn zal een nieuwe afspraak niet van start gaan tot openstaande facturen voldaan zijn, mits anders overeengekomen.
 • Afzeggen van de afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang, anders wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • Betaling in termijnen is mogelijk.
 • Niet tevreden meld dit dan mondeling voor aanvang van de 3de sessie, geldt uitsluitend bij  afname van het traject “hoe gaat het met jouw?’. Samen bespreken we je bevinden en de eventuele mogelijkheden. Mocht je niet akkoord gaan met het nieuwe voorstel ontvang je een bedrag van € 363,-- (inclusief 21% BTW) retour.

Wat is je bankrekeningnummer?

Het IBAN rekeningnummer van Bewust (B)uiten is: NL38 SNSB 0705 6779 66

Wat is je Kamer van Koophandel nummer?

Bewust (B)uiten staat bij de KVK ingeschreven onder nummer: 69 65 70 25

Ik hou niet van wandelen of naar buiten gaan, is dat een probleem?

Nee, hoor er moet niets. Er gebeurt niets zonder overleg en zeker niet tegen jouw wensen in.

Kom je ook op locatie?

Mocht het niet voor je mogelijk zijn om hier te komen, kan ik ook bij jouw thuis of elders komen. Bij een reisafstand meer dan 15 km (enkele reis) zal ik € 0.19 per kilometer in rekening brengen. In overleg is veel mogelijk en ben ik bereid met je mee te denken.

Ik ben niet creatief is dat een probleem?

Nee, we gaan samen kijken welke manier van uiten het beste bij jouw past. En daarnaast geldt dat niet het om het (creatieve)resultaat gaat maar om de ontspanning en de plezier dat het met zich mee brengt.

Workshop TABOE

Hoeveel deelnemers zijn er bij de workshop TABOE aanwezig?

Er zijn minimaal 4 en maximaal 6 personen per workshop aanwezig. Het is belangrijk dat er vertrouwen, respect en openheid is in een groep. Er worden gevoelige en persoonlijke onderwerpen besproken hiervoor wil ik iedereen voldoende aandacht en ruimte geven.

Kan ik ook onderwerpen voordragen?

In overleg kan er besproken worden wat het onderwerp is en of dit thema ook speelt bij de andere deelnemers. In overleg is veel mogelijk en komen we samen vast tot een oplossing.

Als een onderwerp me erg raakt is er dan tijd voor nazorg?

Jazeker, er zal niemand overstuur vertrekken. Neem de tijd dit nodig is.

Kan de workshop TABOE ook op locatie worden gegeven?

Mocht het niet voor je mogelijk zijn om hier te komen, kan ik ook bij jouw thuis of elders komen. Uitsluitend bij minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers. Bij een reisafstand meer dan 15 km (enkele reis) zal ik € 0.19 per kilometer in rekening brengen. In overleg is veel mogelijk en ben ik bereid met je mee te denken.

Is de workshop TABOE ook voor professionals?

Ja, deze workshop is in -aangepaste- vorm ook voor een groep proffesioanals te volgens. De onderwerpen zullen dan afgestemd zijn. In overleg is veel mogelijk en ben ik bereid mee te denken.

Is er een workshop TABOE ook voor brussen?

Nee, gelet op de zwaarte van de onderwerpen is er geen workshop TABOE voor brussen. Wel zullen er themabijeenkomsten georganiseerd worden, waarin onderwerpen worden besproken passen bij de leeftijd.  Via de facebookpagina van Bewust (B)uiten blijf je op de hoogte van alle actuele activiteiten en evenementen.

Kan ik ook aansluiten bij 1 bijeenkomst van de workshop TABOE?

Nee, dit geeft onrust in de groep. Juist door de gevoelige thema’s die er besproken worden in vertrouwen, respect en begrip nodig. Afwisselende samenstelling komt dit niet ten goede en is minder ruimte voor de persoonlijke emoties.

De data en/of tijdtippen die tot nu toe gepland staan passen niet in mijn agenda, kunnen we een nieuwe datum prikken?

Er is in overleg, binnen alle redelijkheid, heel veel mogelijk.